ZSG
UDOSTĘPNIJ:  
fb icon tweeter icon

Obsługa BHP

autor: admin

Na rynku od lat są firmy, które pomagają innym przedsiębiorstwom dbać o istotne kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przykładem jest obsługa BHP, czyli podejmowanie wszelki działań, koncentrujących się na zdrowiu, bezpieczeństwie i dobrym samopoczuciu pracowników. Specjaliści pomagają pracodawcom tworzyć bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, w którym pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki optymalnie i bez żadnych przeszkód.

Co jeszcze obejmuje obsługa BHP?

kombinezon bhp
  • Doradztwo i przegląd inwentaryzacji ryzyka oraz ocenę przedsiębiorstwa

Aby przestrzegać zasad BHP, pracodawca musi mieć wgląd we wszystkie zagrożenia, jakie mogą wystąpić w organizacji. Inwentaryzacja i ocena ryzyka umożliwia firmie zajęcie się ryzykiem w zorganizowany sposób, aby zminimalizować ryzyko związane ze zdrowiem i wypadkami przy pracy.

  • Doradztwo w zakresie nieobecności w pracy

Obsługa BHP polega także na wspieraniu organizacji w tworzeniu i wdrażaniu praktycznej oraz zapobiegawczej polityki absencji.

  • Okresową ocenę stanu zdrowia

Obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzanie okresowych badań lekarskich pracowników. Jest to badanie lekarskie, które ocenia stan zdrowia pracowników pod kątem tych aspektów, w których narażeni są oni na ryzyko związane z wykonywaną pracą.

  • Dochodzenie w sprawie wypadków

Celem analizy wypadku jest identyfikacja i opisanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń (co, gdzie, kiedy i jak), identyfikacja bezpośrednich i podstawowych przyczyn oraz okoliczności, które przyczyniły się do zaistnienia wypadku. Informacje te pozwalają określić, jakie środki ograniczające ryzyko można podjąć w celu zapobiegania wypadkom.

  • Porady w zakresie higieny pracy

Doradztwo w zakresie higieny pracy ma na celu zapewnienie zdrowego środowiska pracy. Obsługa BHP polega na wyróżnieniu przez specjalistów szkodliwych czynników środowiskowych, które mogą, z jednej strony, wpływać na komfort pracownika, a z drugiej strony, wpływać na jego zdrowie.

  • Podstawowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podstawowe porady dotyczące bezpieczeństwa, pokażą Ci, jak postępować w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska. Postępując zgodnie z podstawowymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, wykazujesz, że chcesz pracować bezpiecznie, biorąc pod uwagę środowisko i zdrowie organizacji oraz innych osób.

  • Pomiary jakości powietrza i pomiary dodatkowe

Do zadań firmy, której specjalizacją jest obsługa BHP, należy wykonanie pomiarów do zwalczania formaldehydu, grzybów, siarczanu wodoru i tlenku węgla itp.

  • Ergonomiczne badania miejsca pracy

W badaniach w miejscu pracy łączy się ustawienie miejsca pracy z badaniami ergonomicznymi, a także z praktycznymi poradami dotyczącymi poprawy nawyków zawodowych.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:  
fb icon tweeter icon


Komentarze:

• Konrad
Przepisy BHP to bardzo szeroki temat. Pracownik musi wiedzieć jak ma pracować aby nie zrobić sobie krzywdy.